szkolenie-komunikacja

Skuteczna komunikacja w pracy – szkolenia

Umiejętność komunikacji jest niezbędna zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Dopiero dzięki zrozumieniu siebie nawzajem jesteśmy w stanie poprawnie wykonać projekt lub pracę w grupie. Oto kilka rad, jak skutecznie komunikować się różnymi sposobami.

 

Mowa

Aby komunikacja przebiegała bez zakłóceń, warto wyrobić sobie nawyk głośnego i wyraźnego artykułowania zdań. Dzięki temu jesteśmy pewni, że słuchacze zrozumieli to, co mówimy i unikniemy kilkukrotnego powtarzania. Ważny jest także język – zawsze starajmy się wypowiadać swoje myśli w sposób jasny dla odbiorców. Stosowanie naukowych wyrażeń utrudnia zrozumienie wypowiedzi, a dodatkowo może sprawić, że zostaniemy uznani za zarozumiałych.

 

Słuchanie

Oprócz mówienia w komunikacji międzyludzkiej równie ważne jest słuchanie. Jeżeli będziemy zwracać uwagę na to, co mówi druga osoba, dowiemy się, co zrozumiała z naszej wypowiedzi. W razie potrzeby możemy wyjaśnić sporne kwestie albo wyprowadzić słuchacza z błędu.

 

Język ciała

Najważniejszym elementem komunikacji niewerbalnej jest utrzymanie kontaktu wzrokowego. Ma to znaczenie zarówno przy rozmowie w cztery oczy, jak i w trakcie prelekcji lub szkolenia. Komunikacja z wieloma słuchaczami powinna polegać na krążeniu wzrokiem pomiędzy ich twarzami, na każdej zatrzymując się nie dłużej niż 6 sekund. Przedłużające się wpatrywanie w jedną osobę może spowodować jej zmieszanie i zdenerwowanie.

Warto również skupić się na poprawnej gestykulacji. Unikajmy gwałtownych, przerysowanych ruchów rąk. Jeśli trudno nam to przychodzi, trzymajmy w ręce długopis lub wskaźnik, który ograniczy nam możliwość wymachiwania. Postarajmy się także nie uciekać wzrokiem, ale spokojnie skupiać go na konkretnym punkcie.

 

Czas i miejsce

Trudne tematy finansowe najlepiej omawia się, gdy uczestnicy dyskusji są wypoczęci i chętni do rozmowy. Nie warto więc planować ich na popołudnie lub wieczór, ale raczej skupić się na porannym terminie. Ta sama zasada dotyczy prezentacji i przemówień. Zadbajmy także o dostosowanie miejsca – odpowiednie nagłośnienie sprawi, że wszyscy zgromadzeni będą nas słyszeć wyraźnie.

Podobnie zachowujemy się przy rozmowie osobistej, zwłaszcza, jeśli mamy do zakomunikowania poważną lub smutną nowinę. W tym przypadku szukamy jednak ustronnego miejsca, gdzie będziemy mogli spokojnie porozmawiać.

 

Na koniec podziękujmy słuchaczom za poświęcenie nam czasu. Dzięki temu zyskamy ich sympatię i wzbudzimy szacunek.